INCL. is een platform voor diversiteit en inclusie. Het platform is geïnitieerd door de organisaties van het antiracisme protest Apeldoorn en internationale vrouwendag Apeldoorn.

Vrouwenmoord onder ogen komen

Door Kirsten Regtop
Beeld: Vahit Tuna, Untitled, Installation view, 2019

Het thema van internationale vrouwendag 2020 is #vrijheid. Vrijheid is iets om te vieren, iets om van te genieten. Waar je je eigen associaties bij kunt hebben. Maar vrijheid is ook iets wat vaak niet vanzelfsprekend is.

Geweld is een middel om de vrijheid van de ander in te perken. Het toepassen van lichamelijk geweld of het dreigen met geweld, beperkt de vrijheid van de ander. Dit is een confronterende boodschap, maar wel een waar honderdduizenden vrouwen in Nederland jaarlijks mee te maken hebben. 

Ik vraag aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat doe ik niet op een afgesloten plek, maar ik laat zien dat het er is. En wat je kunt doen.  Dat doe ik op social media en nu ook in de publieke ruimte door een project te maken wat aandacht vraagt voor femicide (vrouwenmoord) tijdens internationale vrouwendag. 

Want nog steeds zijn vrijwel alle moord- en doodslagzaken op vrouwen gevolg van huiselijk geweld, door hun partner of kind. En is altijd de man een pleger van het geweld. 

“Er wordt geen goed onderzoek gedaan naar dit dodelijk geweld, hoe het ontstaan is, wat het patroon is geweest en wat er gedaan is om het te voorkomen. Zoals dit bijvoorbeeld in Groot Britannië wordt gedaan. “

aldus dr. Sietske Dijkstra.

 

Hierdoor leren we in Nederland niet wat we kunnen doen. Vinden we dit de moeite niet? Een heftige gedachte die bij dit onderwerp wel opdoemt. 

Femicide is een zwaar en heftig onderwerp om onder ogen te komen. Maar als niemand het aan durft te kijken, vind je ook geen weg om oplossingen te zoeken. 

Daarom nodig ik je uit om het project: “muur van verandering” te bekijken tijdens Internationale Vrouwendag in Apeldoorn. Stil te staan bij wat er gebeurt in Nederland waar het gaat om dodelijke slachtoffers van geweld in Nederland. Hoe hun vrijheid om te leven is afgenomen. Na te denken over wat jij kunt doen als iemand te maken heeft met huiselijk geweld. Na te denken over wat wij als vrouwen kunnen doen om er voor te gaan dat er in geïnvesteerd gaat worden om dit zware geweldsprobleem tegen te gaan. 

Maar ook om samen op te gaan staan voor de vrijheid van vrouwen, thuis en op straat. 

 

 

* Het project Muur van Verandering is een ode aan het werk ‘Untitled’ van kunstenaar Vahit Tuna. In Istanbul heeft hij de installatie met 440 paar vrouwenschoenen op het gebouw van een bekend koffieketen geplaatst. De koffieketen stelt elk half jaar zijn muren ter beschikking aan een kunstenaar.  Tuna vraagt aandacht voor de vrouwen die in Turkije in 2018 zijn omgebracht. De schoenen zijn een symbool voor kracht en onafhankelijkheid van vrouwen, maar ook een symbool wat gebruikt wordt op het moment dat er iemand overlijdt. Er worden dan schoenen buiten een woning geplaatst. Meer lezen over dit kunstwerk kan via: 260 square meters